Reflexzone therapie Seline
SpelenPlay
02A15TMV
Seline1
previous arrow
next arrow

Reflexzone in het bedrijf

Tegen ziekteverzuim in bedrijven
Bedrijven kunnen sinds kort ook Reflexzone therapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft overeenstemming bereikt met de belastingdienst om reflexzone therapie, onder bepaalde voorwaarden, te zien als vrije arboverstrekking. Dit besluit is landelijk van toepassing. Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws! Het is tenslotte in ieders belang dat werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Werking Reflexzone therapie
Reflexzone therapie wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Arbeidsgerelateerde klachten – bijvoorbeeld rug-, arm-, nek- en schouderklachten, die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of aanhoudende stress – kunnen worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken (verkrijgbaar bij de VNRT), blijkt ook dat de werktevredenheid van werknemers wordt verhoogd en kosten worden bespaard.

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers!
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de reflexzone therapie door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Reflexzone therapie is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • de werkgever heeft een arboplan;
  • de reflexzone therapie maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan;
  • de reflexzone therapie vindt tijdens werktijd plaats;
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.