Vergoedingen

Een Consult Reflexzonetherapie  wordt volledig of voor een groot gedeelte vergoed door Uw zorgverzekeraar afhankelijk van hoe U aanvullend verzekerd bent.

U kunt dit ook hier nakijken.